VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

Blant våre tjenester finnes arbeid innen:

Infrastruktur til boligfelt
Sanering av V/A-anlegg
Arbeid for kommunale V/A-etater
Reparasjon og vedlikehold av eksisterende V/A-anlegg

Bjørkheim, Samnanger Kommune

Nytt uteområde og VVA-anlegg.

Veiutviding av Fv 563

Etablert gang/sykkelveg og lagt ny VA i gang-/sykkelvei trase.

Kong Oscars gate

Utskifting av vannledning, etablere nytt overvannssystem med bentonittplugger for å holde på grunnvannet,  legge rør for bossnett og etablert nytt “Shared Space” gatedekke.  

Flere tjenester

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

I Simonsviken næringspark er Hylland AS med på et prosjekt med to knuseverk. Et for asfaltknusing og betongknusing, og et for steinknusing.