Knusing og sortering

Hylland AS har to knuseverk og to sikteverk.   

Asfaltknusing

Betongknusing

Steinknusing

Asfaltknusing

Steinknusing

Sortering

Flere tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, Kommuner og Statens vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

Ulveset