GRUNNARBEIDER & OPPARBEIDELSE AV TOMTER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere.

Vi utfører grunnarbeider knyttet til:

Opparbeidelse og/eller utbygging av tomter for eksterne utbyggere
Opparbeidelse av tomter for egen utbygging
Solding av jord og opparbeidelse av grøntareal

Vi holder også mottak av rene masser til egen tipp. Dette administreres gjennom vårt tilknyttede selskap Jordtippen AS.

Bjørkheim, Samnanger Kommune

Nytt uteområde og VVA-anlegg.

Ulvenskifte-Tøsdal

Etablere ny vannledning, 2700m. 1500m etablert i skogsterreng der vi også etablerte turstier. 500m VL etablert på dyrket mark og 700m VL er lagt i Tøsdalsvatnet. 

Kaland gård

Her ble det laget til et nytt boligfelt med ny vei og gang- og sykkelvei til feltet. Lagt nytt VA og etablert en pumpestasjon.

Flere tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, Kommuner og Statens vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

KNUSEVERK

I Simonsviken næringspark er Hylland AS med på et prosjekt med to knuseverk. Et for asfaltknusing og betongknusing, og et for steinknusing.