FJELLSIKRING OG SPRENGING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

Med moderne metoder og utstyr utfører vi sikring knyttet til:

Veiskjæringer
Skjæringer i umiddelbar nærhet til boliger
Tunneler
Jernbanetraséer
Rassikring

Slåtthaug, Fana Arena

Grunnarbeidet for Fana Arena på slåtthaug

Oppdragsgiver PEAB

Forskjæringer kabeltunneler for Sotra-sambandet

Sprenging for forskjæringene til kabeltunneler og sjakter.

Oppdragsgiver Bertelsen og Garpestad

Sløvåg

Fjellsikring

Oppdragsgiver PEAB

Nordheitunnelen

Bolteboring

Oppdragsgiver Mesta

Øyjorden

Boring og skyting på tomt 

Oppdragsgiver Bergs maskin 

Olsvikveien

Grunnarbeider for boligtomter

Flere tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, Kommuner og Statens vegvesen.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

I Simonsviken næringspark er Hylland AS med på et prosjekt med to knuseverk. Et for asfaltknusing og betongknusing, og et for steinknusing.