BETONGKONSTRUKSJONER

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

Vi utfører betongarbeider knyttet til:

Tomtearbeid
Forstøtningsmurer
Spesielle konstruksjoner i forbindelse med V/A-anlegg

Dam Krokavatn

Rehabilitering av demning og fuger

Byggherre Os kommune

Slåtthaug, Fana Arena

Plassering og støping av fundamenter til ny hall på Slåtthaug.

Oppdragsgiver PEAB

Kong Oscars Gate

Plasstøpte vannkummer og bossnedkast

Byggherre Statens Vegvesen og VA-etaten 

Flere tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, Kommuner og Statens vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

I Simonsviken næringspark er Hylland AS med på et prosjekt med to knuseverk. Et for asfaltknusing og betongknusing, og et for steinknusing.