Kong Oscars Gate

←Tilbake

Hele gaten ble opprustet fra Bryggesporden fram til Nygaten krysset. Domkirkeplassen fikk også en oppgradering opp til Lille Øvregaten.

NIKU hadde arkeologiske utgravinger alle stedene det ble satt ned bossnedkast for bossuget. Dette ble utført på Øvre Korskirkeallmenningen, Kong Oscarsgate 22, Domkirkegaten. I tillegg hadde de utgraving hvor det kom vannkumer ved innkjøringen til Kong Oscars Gate, Krysset ved Øvre Korskirkeallmenning og krysset ved Nygaten – Les mer