Miljøpolitikk

 

Miljø

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransje innenfor ivaretakelse av ytre miljø.Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av både vår egen, men også våre underleverandørers/underentreprenørers virksomhet. På grunn av våre produkters og tjenesters egenskaper har vi mulighet til å bidra til å redusere kundens miljøpåvirkning. Vi ønsker å bruke denne muligheten til å bidra til et mer bærekraftig miljø gjennom å velge miljøvennlige løsninger og minimere energiforbruk, søppelmengde og utslipp av drivhusgasser som kommer av vårt virke.

Dette oppnår vi gjennom:

  •  – Arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
  •  – Drive et systematisk arbeid for å hindre forurensning og utslipp i naturen.
  •  – Tenke miljø som en naturlig og integrert del av Hylland AS.
  •  – Innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver for å drive et systematisk arbeid for å hindre forurensning og utslipp i naturen.
  •  – Involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere.
  •  – Være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger. 

Innkjøp

Ved innkjøp og prisforespørsler skal vi gjøre en behovsvurdering av innkjøpet, samt en miljøvurdering av leverandør/underentreprenør før det bestilles eller kjøpes noe. Vi etterspør sertifiserte miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS hos våre leverandører. Der krav til kvalitet, leveringstid og kostnader kan tilfredsstilles, skal produkter med tredjeparts miljømerking som f.eks. svanemerking og EU ecolabel foretrekkes foran andre produkter uten merking.  God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges i innkjøps fasen av varer og tjenester.

Ved innkjøp av forbruksvarer prioriteres det å kjøpe varer i store forpakninger og refill-produkter der dette er mulig. Vi oppfordrer våre leverandører av varer til å ikke bruke for mye emballasje og rapporterer tilbake til leverandør ved feil- eller over emballering.