Kvalitetspolitikk

 

Hylland AS og våres leverandører/underentreprenører skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder i nært samarbeid med kundens ønsker. Vårt omdømme skal kjennetegnes av gode fagkunnskaper og løsninger av topp kvalitet. Vi følger lovverket og ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med, og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom systematisk og målrettet arbeid skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen. 

 

Dette oppnår vi gjennom:

  •  – God planlegging.
  •  – Være løsningsorienterte.
  •  – Gjøre jobben riktig første gang.
  •  – Ha motiverte og dyktige medarbeidere.