HMS-politikk

 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. Det er vår visjon å ha null personskader.

 

Dette oppnår vi gjennom:

– Fokus på sikkerhet og ryddighet.

– Ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.

– Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.

– Bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.