Etiske retningslinjer

 

MEF representerer anleggs, miljø-, og maskinentreprenører i Norge.

Hylland AS er MEF medlem, og arbeider for:

 • – Vi etterstreber å være seriøse, produktive og skal levere kvalitet
 • – Vi arbeider for balanserte kontraktsvilkår i hele verdikjeden
 • – Vi etterlever gjeldende regelverk og aksepterer ikke arbeidslivskriminalitet
 • – Vi jobber mot UN sine mål om å redusere avfall gjennom resirkulering og gjennvinning
 • – Vi bygger landet og tar samfunnsansvar

MEFs medlemmer er gode og ettertraktet arbeidsgivere

 • – Vi setter den ansattes sikkerhet i hverdagen høyest
 • – Vi etterlever reglene om Helse, Miljø og Sikkerhet
 • – Vi arbeider for at arbeidstakerne skal ha fast jobb og arbeider for mest mulig fagutdannet arbeidskraft
 • – Vi bidrar og etterstreber utdanning og kompetanseheving hos de ansatte

MEFs medlemmer arbeider for et sunt marked og konkurranse

 • – Vi aksepterer ikke ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling
 • – MEFs medlemmer mottar ikke påskjønnelser som kan trekke integriteten i tvil
 • – Vi følger gjeldende konkurranseregler når man skal tilegne seg oppdrag
 • – Vi omtaler kollegaer og konkurrenter med respekt
 • – Vi arbeider for en sunt marked og rettferdig og fri konkurranse
 • – MEFs medlemmer rekrutterer ikke nye medarbeidere ved aktivt å hente dem fra andre medlemsbedrifter

Denne etikkplakat er vedtatt av MEFs landsmøte 14. oktober 2020.