HMS/KS og ytre miljø

HMS/KS og ytre miljø

Hylland AS ble ISO 9001 og 14001 sertifisert 19.03.2020. Disse sertifikatene viser at vårt kvalitetssystem og miljøstyringssystem er i samsvar med topp internasjonale standarder.

 

Vi leverer arbeid av høy kvalitet, med sterkt fokus på ytre miljø fra start til slutt. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Deres fagkunnskap og lang erfaring gir solide resultat. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransjen innenfor kvalitet og ivaretakelse av ytre miljø. Du kan lese mer om våre visjoner på linkene øverst på siden: Kvalitet – HMS – Miljø – Etikk

 

 

 Hylland ble ISO 9001 og 14001 sertifisert 19.03.2020. Disse sertifikatene viser at vårt kvalitetssystem og miljøstyressystem er i samsvar med topp internasjonale standarder.