HMS/KS og ytre miljø

HMS/KS og ytre miljø

Hylland AS ble 25.09.2019 sertifisert som Miljøfyrtårn. Her er bilde fra utdelingen av det offisielle miljøfyrtårnsertifikatet den 04.03.2020. Det ble utlevert av ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen til Geir Arne Hylland som startet Hylland AS og Sandra Trengereid som er KS/HMS ansvarlig. Vår klima- og miljørapport finner du her.

 

Kort tid etter, 19.03.2020 ble vi også ISO 9001 og 14001 sertifisert. Disse sertifikatene viser at vårt kvalitetssystem og miljøstyringssystem er i samsvar med topp internasjonale standarder.

 

Vi leverer arbeid av høy kvalitet, med sterkt fokus på ytre miljø fra start til slutt. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Deres fagkunnskap og lang erfaring gir solide resultat. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransjen innenfor kvalitet og ivaretakelse av ytre miljø. Du kan lese mer om våre visjoner på linkene øverst på siden: Kvalitet – HMS – Miljø – Etikk

 

 

Hylland AS ble 25.09.2019 sertifisert som Miljøfyrtårn. Her er bilde fra utdelingen av det offisielle miljøfyrtårnsertifikatet den 4. mars 2020. Det ble utlevert av ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen til Geir Arne Hylland som startet Hylland AS og Sandra Trengereid som er KS/HMS ansvarlig.

Kort tid etter, 19.03.2020 ble vi også ISO 9001 og 14001 sertifisert. Disse sertifikatene viser at vårt kvalitetssystem og miljøstyressystem er i samsvar med topp internasjonale standarder.