Ulsmåg borettslag

←Tilbake

Ulsmåg borettslag skal oppgraderes betydelig de neste årene. I den forbindelse har vi oppgradert renovasjonsløsningen med nye bunntømte containere. Vi har også murt opp nye skudesteinsmurer rundt nedkastområder og på snuhammer, oppgradert internveiene i borettslaget og satt opp nye lysmaster.