Fana arena, Slåtthaug

←Tilbake

Hylland AS var underentreprenør for PEAB og hadde arbeidet med å sprenge på slåtthaug for å få plass til den nye Fana arena. Først måtte tomten ryddes for skog før sprengingen kunne begynne. Det ble sprengt, lagt ned VA. OV. Bygget mur mot skjæringen og den ble også sikret. Vi hadde også arbeidet med å legge om fjernvarmen slik at den også kunne benyttes i det nye bygget. Det ble også lagt et fordrøyningsbasseng foran bygget. Vi planerte også for fundamentene som ble plassstøpt av oss før stålkonstruksjonen for hallen ble plassert. Det ble også bygget nye skudesteinsmurer foran bygget mot fortauet.