Ny fotballbane på Rautjern

←Tilbake

Det ble planert og lagt ut nytt gressdekke på Rautjern fotballbane. Det ble også etablert granittkant rundt banen med tredekke for benker og gjerde rundt hele   anlegget. Overvannssystemet ble også oppgradert.