OHARA Utslippsledning

←Tilbake

Ny utslippsledning fra pumpestasjon i Osøyro, samt oppgradering av plass ved pumpestasjon og laget en ny bocciabane.

Arbeidene har vi utført for Os kommune. 

Ilandtakingsgrøft for nytt renseanlegg i Kuhnlevika med ledninger fra bla. Osøyro