Byggefelt Kaland gård

←Tilbake

Arbeidene besto av å etablere VA, tilkomst- og samleveier til byggefelt Kaland Gård. VA ca 1850m hvorav 850m i Kalandsvannet, Vei ca 700m. Arbeidene startet i mars 2013 og ferdigstilt november 2014.