Kabelgrøft Landås

←Tilbake

For BKK NETT har vi på to måneder laget ny kabelgrøft på 2,5 km. Denne går fra bussanlegget på Mannsverk til nettstasjonen på Montana. Her skal det legges høyspentledninger som skal forsyne laderene til  de nye elektriske bussene på Mannsverk med strøm 

Artikkel i BA 23.09.20