FV 563 Bakervågen

←Tilbake

Hylland AS hadde jobben for Statens vegvesen med å lage ny fylkesvei på Askøy. Det skulle bygges ca. 900m med fylkesvei, nye gang- og sykkelveier, sideveier, en parkeringsplass, nye betongmurer, natursteinsmurer, VA- og OV-anlegg.