FV 5164 Hamre Bro

←Tilbake

 

Det ble satt ned en ny kulvert under veien mellom Kalandsvatne og Hamretjørna. Nye natursteinsmurer mot vannet ble også bygget. Det ble tatt hensyn til fisk i vannet og lagt ned gytegrus.