Bjørkheim

←Tilbake

Laget ny vei med fortau og kantstein fra innkjørselen til Bjørkheim og ned til kaien. Laget ny pumpestasjon på kaien med parkanlegg oppå. Ny innkjørsel til butikken og ny natursteinsmur. Oppgradert innkjørslene til husene langs veien og laget parkering langs veien.