Prosjekter

I selskapets 30 års lange historie er det utført mange store og små prosjekter. Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har utført de siste årene. 

I selskapets 30 års lange historie er det utført mange store og små prosjekter. Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har utført de siste årene. Vi har et stort arbeidsområde fra Øygarden i vest til Samnanger i øst, Gulen i nord og Bjørnafjorden i sør. Vi leverer sluttresultater av høy kvalitet på prosjektene vi er med på.

Pågående prosjekter

Storavatnet, Sotrasambandet

Anleggsår 2023

    › Opparbeidet forskjæring for tunelldriving
    › Opparbeidelse av riggplass    
    › Utfylling av vann

Drotningsvik, Sotrasambandet

    Anleggsår 2022 – 2024

    › Vann og avløp til riggplass og tunelldrift 
    › Opparbeidelse forskjæring for tunelldriving
    › Utvidelse av Drotningsvikveien

Smøråsvegen

    Anleggsår 2023 

    › Sanering av private avløpsanlegg
    › Legging av ny vannledning 
    › Sprenging

Prosjekter

av | apr 22, 2016

Utførte prosjekter

Riving innvendig Rundemanen

     Anleggsår 2021-2022
    › Riving for Forsvarsbygg
    › Betongrehabilitering av portaler
    › Etablering av rasteplass

 

BIR Nygårdstangen

     Anleggsår 2020-2021

 •      › VA-arbeider
 •      › Grøftearbeid
 •      › Betong

Fossekleiva overvannsanlegg

    Anleggsår 2021-2022
    › Borehull
    › Nytt overvannsanlegg
    › Reetablering av terreng

Kabelgrøft Landås

     Anleggsår 2020

 •      › Kabelgrøft fra Mannsverk til Montana
 •      › Støping av OPI-kanaler
 •      › Omlegging av eksisterende kabler

Dam Munkebotn

    Anleggsår 2021-2022
    › Ny betongdam i nord
    › Reetablere naturområde
    › Skifte tappearrangement dam vest

 

Bybanen Fyllingsdalen

     Anleggsår 2019-2021

 •      › Sprenging
 •      › Grøftearbeid
 •      › Arbeid med nytt veisystem

Fv 5306 Flytting av busstopp, Toppe

     Anleggsår 2020

 •      › Flytting av busstopp
 •      › Reetablering av busskantstein
 •      › Asfaltering av fortau

Badevik Samnanger

     Anleggsår 2020

 •      › Opparbeidelse av strandsone
 •      › Betong- og murerarbeider
 •      › Toalettfasiliteter og lys
Haugsvær

     Anleggsår 2020

 •      › Plastring langs elv
 •      › Masseforflytning
 •      › Planering av industriområde

Bekkesikring Samnanger

     Anleggsår 2020

 •      › Bekkesikring
 •      › Natursteinsmuring
 •      › Opparbeidelse av uteareal
OHARA Utslippsledning

     Anleggsår 2019

 •      › Ny ledning fra Osøyro
 •      › Sjøledning til Kuhnlevika
 •      › Ilandtakningsgrøft Kuhnlevika

Lysløypen på Fløyen

     Anleggsår 2019

 •      › Utvidelse av løype
 •      › Nye stikkrenner
 •      › Masseutskiftet deler av løypen

Kabeltunneler Sotrasambandet

     Anleggsår 2018-2020

 •      › Rensk og sprenging for forskjæringer
 •      › Sprenging for sjakter
 •      › Stikking for borehull

FV 5164 Hamre Bru

     Anleggsår 2018

 •      › Ny kulvert under veien
 •      › Ny veioppbygging og fortau
 •      › Nye natursteinsmurer

Kong Oscars Gate

     Anleggsår 2016-2018

 •      › Skiftet VA, OV og lagt bossnett
 •      › Arkeologisk utgraving av NIKU
 •      › Nytt “shared space” overflate

Hagaviksbakken-Strønevegen OS

     Anleggsår 2018-2019

 •      › Ny spillvannsledning
 •      › Kracking av ledning mellom kummer
 •      › Asfaltert Strønevegen

Ny fotballbane på Rautjern

     Anleggsår 2018-2019

 •      › Planering av ny bane
 •      › Ny gressmatte
 •      › Nytt overvannssystem

FV 560 Vorland

     Anleggsår 2018

 •      › Nye VA-ledninger
 •      › Ny vei med gul stripe
 •      › Forlengelse av gang- og sykkelvei

Prosjektarkiv