Prosjekter

I selskapets 30 års lange historie er det utført mange store og små prosjekter. Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har utført de siste årene. 

I selskapets 30 års lange historie er det utført mange store og små prosjekter. Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har utført de siste årene. Vi har et stort arbeidsområde fra Øygarden i vest til Samnanger i øst, Gulen i nord og Bjørnafjorden i sør. Vi leverer sluttresultater av høy kvalitet på prosjektene vi er med på.

Pågående prosjekter

Fossekleiva overvannsanlegg

    Anleggsår 2021-2022
    › Borehull til eksisterende overvannstunnel
    › Nytt overvannsanlegg
    › Reetablering av lekeplass

Dam Munkebotn

    Anleggsår 2021-2022
    › Ny betongdam i nord
    › Reetablere naturområde
    › Skifte tappearrangement dam vest

Riving innvendig Rundemanen

    Anleggsår 2021-
    › Riving for Forsvarsbygg
    › Betongrehabilitering av portaler
    › Etablering av rasteplass

 

Utførte prosjekter

BIR Nygårdstangen

     Anleggsår 2020-2021

 •      › VA-arbeider
 •      › Grøftearbeid
 •      › Betong

Kabelgrøft Landås

     Anleggsår 2020

 •      › Kabelgrøft fra Mannsverk til Montana
 •      › Støping av OPI-kanaler
 •      › Omlegging av eksisterende kabler

Bybanen Fyllingsdalen

     Anleggsår 2019-2021

 •      › Sprenging
 •      › Grøftearbeid
 •      › Arbeid med nytt veisystem

Fv 5306 Flytting av busstopp, Toppe

     Anleggsår 2020

 •      › Flytting av busstopp
 •      › Reetablering av busskantstein
 •      › Asfaltering av fortau

Badevik Samnanger

     Anleggsår 2020

 •      › Opparbeidelse av strandsone
 •      › Betong- og murerarbeider
 •      › Toalettfasiliteter og lys
Haugsvær

     Anleggsår 2020

 •      › Plastring langs elv
 •      › Masseforflytning
 •      › Planering av industriområde
 •    

Bekkesikring Samnanger

     Anleggsår 2020

 •      › Bekkesikring
 •      › Natursteinsmuring
 •      › Opparbeidelse av uteareal
OHARA Utslippsledning

     Anleggsår 2019

 •      › Ny ledning fra Osøyro
 •      › Sjøledning til Kuhnlevika
 •      › Ilandtakningsgrøft Kuhnlevika
 •   

Lysløypen på Fløyen

     Anleggsår 2019

 •      › Utvidelse av løype
 •      › Nye stikkrenner
 •      › Masseutskiftet deler av løypen
 •  

Kabeltunneler Sotrasambandet

     Anleggsår 2018-2020

 •      › Rensk og sprenging for forskjæringer
 •      › Sprenging for sjakter
 •      › Stikking for borehull
 •  

FV 5164 Hamre Bru

     Anleggsår 2018

 •      › Ny kulvert under veien
 •      › Ny veioppbygging og fortau
 •      › Nye natursteinsmurer
 •  

Kong Oscars Gate

     Anleggsår 2016-2018

 •      › Skiftet VA, OV og lagt bossnett
 •      › Arkeologisk utgraving av NIKU
 •      › Nytt “shared space” overflate
 •  

Hagaviksbakken-Strønevegen OS

     Anleggsår 2018-2019

 •      › Ny spillvannsledning
 •      › Kracking av ledning mellom kummer
 •      › Asfaltert Strønevegen
 •  

Ny fotballbane på Rautjern

     Anleggsår 2018-2019

 •      › Planering av ny bane
 •      › Ny gressmatte
 •      › Nytt overvannssystem
 •  

FV 560 Vorland

     Anleggsår 2018

 •      › Nye VA-ledninger
 •      › Ny vei med gul stripe
 •      › Forlengelse av gang- og sykkelvei
 •  

Prosjektarkiv