Fagkunnskap
gir solide resultater

Våre tjenester

Våre tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

FJELLSIKRING OG SPRENGING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

Asfaltknusing – Betongknusing – Steinknusing
Hylland AS har knuseverk og sikteverk. Vi kan knuse både asfalt, betong og stein.
 

Pågående Prosjekter

BIR Nygårdstangen

     Anleggsår 2020-2021

     › VA-arbeider

     › Grøftearbeid

     › Betong

 

Bybanen Fyllingsdalen

     Anleggsår 2019-2021

     › Sprenging

     › Grøftearbeid

     › Arbeid med nytt veisystem

 

Dam Munkebotn

    Anleggsår 2021-2022

    › Ny betongdam i nord

    › Reetablere naturområde

    › Skifte tappearrangement dam vest

 

PÅLITELIG

PROFESJONELL

LANG ERFARING