Fagkunnskap
gir solide resultater

Våre tjenester

Våre tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

FJELLSIKRING OG SPRENGING

Hylland AS leverer totale fjellsikringtjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

MILJØ

Miljøkartlegging, miljøsanering og analyser av forurensede masser. 

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

Asfaltknusing – Betongknusing – Steinknusing
Hylland AS har to knuseverk og sikteverk. Vi kan bidra med asfaltknusing, betongknusing og steinknusing

Pågående Prosjekter

Fossekleiva overvannsanlegg

    Anleggsår 2021-2022

    › Borehull til eksisterende overvannstunnel

    › Nytt overvannsanlegg

    › Reetablering av lekeplass

 

Dam Munkebotn

    Anleggsår 2021-2022

    › Ny betongdam i nord

    › Reetablere naturområde

    › Skifte tappearrangement dam vest

 

Riving innvendig Rundemanen

    Anleggsår 2021-

    › Riving for Forsvarsbygg

    › Betongrehabilitering av portaler

    › Etablering av rasteplass

 

PÅLITELIG

PROFESJONELL

LANG ERFARING