Fagkunnskap
gir solide resultater

Våre tjenester

Våre tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

FJELLSIKRING OG SPRENGING

Hylland AS leverer totale fjellsikringtjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

MILJØ

Miljøkartlegging, miljøsanering og analyser av forurensede masser. 

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

Asfaltknusing – Betongknusing – Steinknusing
Hylland AS har to knuseverk og sikteverk. Vi kan bidra med asfaltknusing, betongknusing og steinknusing

Pågående Prosjekter

Storavatnet, Sotrasambandet

Anleggsår 2023

    › Opparbeidet forskjæring for tunelldriving
    › Opparbeidelse av riggplass    
    › Utfylling av vann

Drotningsvik, Sotrasambandet

    Anleggsår 2022 – 2024

    › Vann og avløp til riggplass og tunelldrift 
    › Opparbeidelse forskjæring for tunelldriving
    › Utvidelse av Drotningsvikveien

Smøråsvegen

    Anleggsår 2023 

    › Sanering av private avløpsanlegg
    › Legging av ny vannledning
    › Sprenging

PÅLITELIG

PROFESJONELL

LANG ERFARING