Fagkunnskap
gir solide resultater

Våre tjenester

Våre tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

FJELLSIKRING OG SPRENGING

Hylland AS leverer totale fjellsikringtjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring. De har solid fagkompetanse innen forskaling og jernbinding.

MILJØ

Miljøkartlegging, miljøsanering og analyser av forurensede masser. 

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

Asfaltknusing – Betongknusing – Steinknusing
Hylland AS har to knuseverk og sikteverk. Vi kan bidra med asfaltknusing, betongknusing og steinknusing

Pågående Prosjekter

Fv.573 Hjellestadvegen

                    Anleggsår 2022-2023

   › Asfaltering av 1800m veg og g/s vei
   › Sikring av fjell med bolter og nett
   › Ferdigstilling av grøntareal

 

Storingavika

  Anleggsår 2022-

    › Opparbeidelse av vei
    › Grunn og betongarbeid
    › Sprenging

 

Tomt Kleivagjerdet

 Anleggsår 2022-2023

  › Opparbeidelse av tomt
  › Sprenging
  › Forstøtningsmur

 

PÅLITELIG

PROFESJONELL

LANG ERFARING