LODDEFJORD AVLØPSPUMPESTASJON

Arbeidet bestod av å etablere pumpestasjon for Bergen Kommune, samt å oppgradere uteområdet til Vestkanten


 

Borgavegen, Os

Arbeidene startet august 2015 og ble ferdigstilt mai 2016. Byggherre Os Kommune. Utført veiutviding av Borgavegen og fjellsikring.


 

FV 563 BAKERVÅGEN

Arbeidene startet juli 2013 og ble ferdigstilt 14 september 2014. Byggherre Statens Vegvesen. Utført veiutviding av Fv 563, etablert gang/sykkelveg og lagt ny VA i gang-/sykkelvei trase, Lengde trase, 850m.


 

VA ANLEGG HOLTEBREKKA

Oppstart september 2013 og ferdigstilt september 2014. Byggherre Os kommune. Utskifting av 550m med VA ledninger


 

STEINSFJELLET

Arbeidene startet februar 2016 og ble ferdigstilt mai 2016. Byggherre Fjellvar. Utført utbygging av ny vei til høydebassen.  Lengde trase, 145m.