FJELLSPRENGNING OG SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens Vegvesen og andre oppdragsgivere.

Med moderne metoder og utstyr utfører vi sikring knyttet til:

Veiskjæringer
Skjæringer i umiddelbar nærhet til boliger
Tunneler
Jernbanetraséer
Rassikring

Murer Bybanen

 Etablere naturstein- og betongmurer langs bybanetrase 2011/2012.

Byggherre Mesta Entreprenør.

Murer Bybanen

Etablere naturstein- og betongmurer langs bybanetrase 2011/2012.

Byggherre Mesta Entreprenør.

Herdla, Askøy

Fjellsprengning og sikring.

Flere Tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner og Statens Vegvesen.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere.