BETONGKONSTRUKSJONER

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

Vi utfører betongarbeider knyttet til:

Tomtearbeid
Forstøtningsmurer
Spesielle konstruksjoner i forbindelse med V/A-anlegg

Dam Krokavatn

Rehabilitering for Os Kommune.

Sandviken Sykehus

Arbeiden besto av å grunn- og VA arbeider samnt anleggsledelse i forbindelse med nytt tilbygg til Sandviken sykehus. Byggherre NCC. Arbeidene startet oktober 2010 og ferdigstilt august 2011.

VA Storestraumen Gåsakilen

Etablere pumpestasjon og plaststøpt vannkum, samnt ilandføringsgrøfter for VA. 

Flere Tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, Kommuner og Statens Vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens Vegvesen og andre oppdragsgivere.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere.