Tjenester

FÅ LEVERT PÅLITELIG OG PROFESJONELT ARBEID

vann

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere.

fjell

FJELLSPRENGNING OG SIKRING

Vi leverer totale fjellsikringstjenester.

betong

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

grunnarbeid

GRUNNARBEID

Vi utfører grunnarbeider knyttet til blant annet opparbeidelse og utbygging av tomter, solding av jord og opparbeidelse av grøntareal.

huus

BOLIGBYGGING

Vi opparbeider infrastruktur og komplett oppføring av boliger for salg.

Vi forstår at du ønsker pålitelig og profesjonelt arbeid, derfor fokuserer vi på lang og konkret erfaring.

Kontakt oss for å oppnå gode resultat.

KONTAKT OSS