Kraftverk Espeland og Osavatn

Kraftverk Espeland Og Osavatn

Utført grunn-, betong og tømmerarbeider. Byggherre Bergen Kommune. Arbeidene startet august 2011 og ferdigstilt mars 2012

KVALITET GJENNOM HELE PROSESSEN

 

 

Vi forstår at du ønsker pålitelig og profesjonelt arbeid, derfor fokuserer vi på lang og konkret erfaring.