Fv 563 Bakervågen.

FV 563 BAKERVÅGEN

Arbeidene startet juli 2013 og ble ferdigstil 14 september 2014. Byggherre Statens Vegvesen. Utført veiutviding av Fv 563, etablert gang/sykkelveg og lagt ny VA i gang-/sykkelvei trase, Lengde trase, 850m.

KVALITET GJENNOM HELE PROSESSEN

 

 

 

 

VI HAR BRED OG ERFARINGSFESTET KOMPETANSE

Vi forstår at du ønsker pålitelig og profesjonelt arbeid, derfor fokuserer vi på lang og konkret erfaring.