Om oss

Hylland AS har siden oppstarten i 1988 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring fra kjernevirksomheten vår, som omfatter:

Om oss

Hylland AS har siden oppstarten i 1988 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring fra kjernevirksomheten vår, som omfatter
Vei, vann og avløp – Fjellsprenging og Sikring – Betongkonstruksjon – Grunnarbeider

Hylland AS skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder i nært samarbeid med kundens ønsker og øvrige interessenters forventninger. Vårt omdømme skal kjennetegnes av gode fagkunnskaper og løsninger a topp kvalitet. Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle våreansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltis levere godt utført arbeid slit at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innstats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom:

 •  – God planlegging.
 •  – Være løsningsorienterte.
 •  – Gjøre jobben riktig første gang.
 •  – Ha motiverte og dyktige medarbeidere.

HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. Det er vår visjon å ha null personskader.

Dette oppnår vi gjennom:

 •  – Fokus på sikkerhet og ryddighet.
 •  – Ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
 •  – Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
 •  – Bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransje innenfor ivaretakelse av ytre miljø.

Dette oppnår vi gjennom:

 •  – Arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
 •  – drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
 •  – Tenke miljø som en naturlig og integrert del av Hylland AS.
  •       – Innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver for å drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
  •       – Involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere.
 •  – Være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens Vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, Statens Vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

Hylland AS skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder i nært samarbeid med kundens ønsker og øvrige interessenters forventninger. Vårt omdømme skal kjennetegnes av gode fagkunnskaper og løsninger a topp kvalitet. Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle våreansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltis levere godt utført arbeid slit at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innstats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom:

 •  – God planlegging.
 •  – Være løsningsorienterte.
 •  – Gjøre jobben riktig første gang.
 •  – Ha motiverte og dyktige medarbeidere.

HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. Det er vår visjon å ha null personskader.

Dette oppnår vi gjennom:

 •  – Fokus på sikkerhet og ryddighet.
 •  – Ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
 •  – Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
 •  – Bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransje innenfor ivaretakelse av ytre miljø.

Dette oppnår vi gjennom:

 •  – Arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
 •  – drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
 •  – Tenke miljø som en naturlig og integrert del av Hylland AS.
  •       – Innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver for å drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
  •       – Involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere.
 •  – Være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Kjell Trengereid

Daglig leder

Geir Arne Hylland

Prosjekt- og anleggsleder

Nils-Eirik Sunde

Prosjektleder

Mia Bjånesøy

Anleggsleder og Stikningsingeniør

Ruben Ludviksen

Anleggs- og Bergsprengingsleder

Sandra Trengereid

KS/HMS ansvarlig

Inger Nipen

Regnskap

Noen av våre tidligere kunder