Skansemyrsveien, nytt fortau

←Tilbake

Det skulle bygges nytt fortau mellom to deler som ikke hang sammen før. Det ble også etablert dreneringbassenger for overvann.