Prosjekter

I selskapets 30 års lange historie er det utført mange store og små prosjekter. Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har utført de siste årene. Vi har et stort arbeidsområde fra Øygarden i vest til Samnanger i øst, Gulen i nord og Bjørnafjorden i sør. Vi leverer sluttresultater av høy kvalitet på prosjektene vi er med på.

I selskapets 30 års lange historie er det utført mange store og små prosjekter. Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har utført de siste årene. Vi har et stort arbeidsområde fra Øygarden i vest til Samnanger i øst, Gulen i nord og Bjørnafjorden i sør. Vi leverer sluttresultater av høy kvalitet på prosjektene vi er med på.

Pågående prosjekter

Haugsvær

     Anleggsår 2020

 •      › Plastring langs elv
 •      › Masseforflytning
 •      › Planering av industriområde
 •  

Bybanen Fyllingsdalen

     Anleggsår 2019-2021

 •      › Sprenging
 •      › Grøftearbeid
 •      › Arbeid med nytt veisystem
 •  

Badevik Samnanger

     Anleggsår 2020

 •      › Opparbeidelse av strandsone
 •      › Betong- og murarbeid
 •      › Toalett fasiliteter
 •  

Utførte prosjekter

Ulsmåg Borettslag

     Anleggsår 2019
     › Nye bossnedkast
     › Skudesteinsmurer
     › Utvidelse av internveier

 

OHARA Utslippsledning

     Anleggsår 2019

 •      › Ny ledning fra Osøyro
 •      › Sjøledning til Kuhnlevika
 •      › Iland takning Kuhnlevika
 •  

Lysløypen på Fløyen

     Anleggsår 2019

 •      › Utvidelse av løype
 •      › Nye stikkrenner
 •      › Masseutskiftet deler av løypen
 •  

Kabeltunneler Sotrasambandet

     Anleggsår 2018-2020

 •      › Rensk og sprenging for forskjæringer
 •      › Sprenging for sjakter
 •      › Stikking for borehull
 •  

Hagaviksbakken-Strønevegen OS

     Anleggsår 2018-2019

 •      › Ny spillvannsledning
 •      › Kracking av ledning mellom kummer
 •      › Asfaltert Strønevegen
 •  

Ny fotballbane på Rautjern

     Anleggsår 2018-2019

 •      › Planering av ny bane
 •      › Ny gressmatte
 •      › Nytt overvannssystem
 •  

FV 560 Vorland

     Anleggsår 2018

 •      › Nye VA-ledninger
 •      › Ny vei med gul stripe
 •      › Forlengelse av gang- og sykkelvei
 •  

FV 5164 Hamre Bru

     Anleggsår 2018

 •      › Ny kulvert under veien
 •      › Ny veioppbygging og fortau
 •      › Nye natursteinsmurer
 •  

Fana arena, Slåtthaug

     Anleggsår 2017-2018

 •      › Sprenging og fjellsikring
 •      › Grunnarbeid, VA grøfter
 •      › Betong fundamenter til stålkonstruksjonen
 •  

Milde, Lønningen gård

     Anleggsår 2017-2018

 •      › Grunnarbeid for ny hage
 •      › Sprenging
 •      › Støping av grunnmur og ringmur
 •  

Kong Oscars Gate

     Anleggsår 2016-2018

 •      › Skiftet VA, OV og lagt bossnett
 •      › Arkeologisk utgraving av NIKU
 •      › Nytt “shared space” overflate
 •  

Skansemyrsveien, nytt fortau

Anleggsår 2017

 •      › Sprenging og fjellsikring
 •      › Oppbygging av nytt fortau
 •      › Nytt lokalt overvannsystem
 •  

Bjørkheim

     Anleggsår 2016-2017

 •      › Ny pumpestasjon
 •      › Parkanlegg
 •      › Nye fortau
 •  

Prosjektarkiv