Fagkunnskap
gir solide resultater

Våre tjenester

Våre tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

KNUSEVERK

Asfaltknusing – Betongknusing – Steinknusing
I Simonsviken næringspark er Hylland AS med på et prosjekt med to knuseverk. Et for asfaltknusing og betongknusing, og et for steinknusing

Pågående Prosjekter

Haugsvær

     Anleggsår 2020

     › Plastring langs elv
     › Masseforflytning
     › Planering av industriområde

 

Bybanen Fyllingsdalen

     Anleggsår 2019-2021

     › Sprenging
     › Grøftearbeid
     › Arbeid med nytt veisystem

 

Badevik Samnanger

     Anleggsår 2020

     › Opparbeidelse av strandsone
     › Betong- og murarbeid
     › Toalett fasiliteter

 

PÅLITELIG

PROFESJONELL

LANG ERFARING