Fagkunnskap
gir solide resultater

Våre tjenester

Våre tjenester

VEI, VANN & AVLØP

Vi leverer vei-, vann- og avløpstjenester til et bredt spekter av oppdragsgivere, blant annet offentlige instanser, kommuner, fylket og Statens vegvesen.

FJELLSPRENGNING & SIKRING

Hylland AS leverer totale fjellsikringstjenester til offentlige instanser, kommuner, fylket, Statens vegvesen og andre oppdragsgivere.

BETONGKONSTRUKSJON

Våre betongarbeider utføres av ansatte med 15–20 års erfaring fra, og solid fagkompetanse innen, forskaling og jernbinding.

GRUNNARBEIDER

Som leverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider støtter vi oss på faglig tyngde, lang erfaring og spesialkompetanse hos våre medarbeidere. 

Prosjekter

Hylland AS har siden oppstarten i 1988 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring.

I 2015 hadde Hylland AS et prosjekt i Loddefjord, som omhandlet å flytte eksisterende pumpestasjon. Denne skulle graves ned under bakken, hvor det var trangt om plassen på grunn av busstasjonen rett ved siden av anlegget. For å klare å grave gropen til den nye pumpestasjonen og ikke grave innover mot busstasjonen kom Hylland AS med et forslag om å støpe en betongkasse. Det ble så gravd inni kassen, som flyttet seg nedover mens gravemaskinen jobbet. Da klarte vi å holde massene på utsiden stabile, samtidig som det var betongelementer på toppen av gropen også. Deretter ble pumpestasjonen plassert inni betongkassen.

Dette er en metode som Hylland AS brukte igjen når vi hadde arkeologiske utgravinger langs Kong Oscars Gate i sentrum 2016-2018.

PÅLITELIG

PROFESJONELL

LANG ERFARING